Jaki zawód gwarantuje szybki i bez formalności kredyt?

Stack of polish zlotysPo tym, gdy na rynku kredytowym pojawiły się różnego rodzaju ulgi i kredyty preferencyjne, coraz popularniejsze stają się łagodniejsze i zmienione warunki uzyskiwania kredytu przez przedstawicieli poszczególnych zawodów. I choć banki nie ułatwiają im w widoczny sposób zdobycia pieniędzy, to nieco przychylniej patrzą na wszelkie formalności z tym związane i znacznie częściej biorą pod uwagę ewentualne wyjątki.

 

Pomimo zupełnie innego sposobu uzyskiwania dochodu i zmienionej formy zatrudnienia banki musiały wyjść naprzeciw osobom wykonującym także wolne zawody. Zaliczyć do nich należy dziennikarzy, architektów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, lekarzy, dentystów czy weterynarzy. Jeszcze do niedawna to właśnie od nich, aby zaciągnąć kredyt hipoteczny, wymagane było minimum formalności. Wystarczyło jedynie oświadczenie o wysokości uzyskiwanego dochodu. Obecnie, ze względu na złe doświadczenia w zbyt chętnym udzielaniu kredytów przez banki w Stanach Zjednoczonych, we wszystkich bankach weryfikowane są dochody takich osób.

Do grupy zawodów mogących liczyć na złagodzenie warunków uzyskiwania kredytu zaliczają się również służby mundurowe czy pracownicy branży finansowej i budżetówki. W ich przypadku, podobnie jak przy udzielaniu kredytów przedstawicielom wolnych zawodów, mogą oni liczyć przede wszystkim na wyższe dostępne kwoty kredytu, dłuższe okresy kredytowania i w porównaniu do standardowych ofert banku, obniżone oprocentowanie. Ponadto do pewnych określonych kwot pożyczki te nie wymagają żyrantów, ani dodatkowych zabezpieczeń, a pieniądze mogą dostać nawet osoby zarabiające poniżej średniej krajowej. W ofercie znajdują się również bardzo korzystne ubezpieczenia kredytów. Najlepsze oferty w tym zakresie oferują m.in. Eurobank, Bank Ochrony Środowiska, DB kredyt i Lukas Bank.

Na zdecydowanie korzystniejsze warunki, w postaci niższej marży, większej pożyczki i skróconej procedury kredytowej mogą liczyć przede wszystkim osoby o dużych i stabilnych dochodach, więc przede wszystkim prawnicy, księgowi, farmaceuci, lekarze i architekci oraz klienci, którzy posiadają stabilne i pewne miejsca pracy, więc przede wszystkim pracownicy administracji i służby publicznej.

Jedynym utrudnieniem, szczególnie w przypadku wolnych zawodów, jest udokumentowanie posiadania konkretnego uprawnienia do zawodu, poprzez decyzję o wpisie do rejestru architektów, na listę doradców podatkowych czy decyzję o wpisie do rejestru lekarzy. Jednak bez względu na przedstawienie wszystkich potrzebnych dokumentów i nieco łagodniejsze podejście banków, nadal bezwzględnie wymagane jest posiadanie zdolności kredytowej, bez której żaden uczciwy bank nie udzieli nam kredytu.